Nie da się ukryć, że pomimo wielu ostrzeżeń ze strony policji i innych służb, nadal zdarzają się sytuacje, w których mamy do czynienia z pijanym kierowcą. Niestety dalej pojawiają się kierowcy, którzy po kilku kieliszkach decydują się wsiąść za kierownicę pojazdu. Oczywiście takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Pijani kierowcy bowiem są zagrożeniem zarówno dla siebie samych jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Na szczęście jazda pod wpływem alkoholu nie jest całkowicie bezkarna. Wobec tego, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Stan po alkoholu oraz stan nietrzeźwości

Polskie prawo rozróżnia dwa pojęcia: stan po alkoholu i stan nietrzeźwości. To właśnie od tego, jak zostanie określony stan kierowcy zależy wymiar przyszłej kary i konsekwencji, jakie zostaną wyciągnięte. Wobec tego warto wiedzieć, że:

  • stan po spożyciu alkoholu to stan, kiedy kierowca w wydychanym powietrzu ma od 0,2 do 0,5 promili alkoholu
  • stan nietrzeźwości to stan, kiedy kierowca w wydychanym powietrzu ma ponad 0,5 promila alkoholu

Wobec tego jak łatwo można zauważyć, to od ilości alkoholu we krwi zależy to, w jaki sposób kierowca zostanie ukarany. Warto również wiedzieć, że stan po spożyciu alkoholu w polskim Kodeksie Karnym określany jest mianem wykroczenia, zaś stan nietrzeźwości to już poważne przestępstwo.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Wspomniane już zostało, że rozróżnia się stan po użyciu alkoholu, a także stan nietrzeźwości, jedno z nich jest wykroczeniem, zaś drugie już przestępstwem. Zacznijmy więc od tego, jakie są kary za jazdę po spożyciu alkoholu. Zgodnie z artykułem 87 Kodeksu wykroczeń prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub także po użyciu środków o podobny działaniu, grozi:

  • Kara grzywny o wysokości nie niższej niż 2500 złotych, maksymalnie do 30 tysięcy złotych, lub areszt do 30 dni.
  • Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.
  • Maksymalnie 10 punktów karnych, z tym że od 17 września tego roku będzie to 15 punktów karnych.

Z kolei za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kierowcom:

  • kara grzywny, ograniczenie wolności lub nawet kara więzienia
  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat
  • kara pieniężna od 5000 złotych do 60000 złotych, która ma być zapłacona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
  • 10 punktów karnych w tym także 15 punktów karnych od września 2022 roku

Za każdym razem grzywna naliczana jest w zależności od tego, w jakiej sytuacji majątkowej znajduje się sprawca. Sąd może wymierzyć ją w wysokości od 10 do 540 stawek dziennie, gdzie jedna stawka wynosi nie mniej niż 10 złotych, jednak z drugiej strony nie może ona wynosić więcej niż 2000 złotych. Z kolei warto wiedzieć, że kara ograniczenie wolności może polegać również na nakazaniu wykonywania prac społecznych lub potrąceniu wynagrodzenia. Niemniej jednak maksymalny wymiar tej kary to okres 2 lat. Oczywiście przez cały okres, w którym kierowca został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu nie może on prowadzić pojazdów mechanicznych, choć na wniosek osoby ukaranej, może on zostać skrócony.

Rola adwokata w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu

Nie da się ukryć, że adwokat będzie kierowcom potrzebny. Kancelaria Konin lub inna jednak nie ma za zadanie uniewinnienia kierowcy. Odpowiedzialność za przestępstwo i tak będzie poniesiona. Niemniej jednak z pomocą adwokata kierowca może zawnioskować o łagodniejszy wymiar kary bądź skrócenie okresu, w którym będzie obowiązywał go zakaz prowadzenia pojazdów. Kancelaria Konin lub każda inna będzie jedynie mogła pomóc w złagodzeniu wyroku, lub zawnioskować o umorzenie postępowania, jeśli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki.