UE opiera się na silnym, otwartym i konkurencyjnym jednolitym rynku. Konkurencja, zamówienia publiczne i instrumenty ochrony handlu UE odgrywają ważną rolę w zapewnianiu uczciwych warunków dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku. Bardzo ważną funkcję pełnią dotacje unijne dla istniejących już firm jak też nowo powstałych.

Dofinansowania z UE nie tylko dla nowych firm!

Program na rzecz jednolitego rynku ma na celu poprawę dostępu MŚP do finansowania. Programem zarządza Europejska Rada ds. Innowacji oraz Agencja Wykonawcza MŚP (EISMEA). W ramach program możliwe są dotacje unijne dla firm już istniejących. 2021 rok to nowe rozdanie budżetu, w którym najważniejsze jest wsparcie energetyczne, transportowe i cyfrowe w UE. Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/.

MŚP kwalifikują się również do finansowania w ramach programu „ Łącząc Europę” (CEF), który finansuje projekty związane z energią, transportem i ICT. Komponentami CEF zarządzają Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji HaDEA. Głównym unijnym programem finansowania badań naukowych jest Horyzont Europa, następca programu Horyzont 2020. Wspiera projekty badawcze z wielu dziedzin, realizowane przez organizacje lub osoby prywatne.

Polityka spójności UE ma na celu zmniejszenie dysproporcji w zamożności między regionami Europy. Koncentruje się na inwestowaniu w regiony, miasta i gospodarkę realną w celu stymulowania wzrostu i zatrudnienia. Zajmuje się zmianą klimatu i uzależnieniem od importu energii oraz zmniejsza ubóstwo i wykluczenie społeczne. Wspieranie MŚP jest kluczowym priorytetem polityki spójności. Każdy kraj UE jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami spójności na swoim terytorium.

Skąd pozyskać dotację unijną dla firm już istniejących?

Komisja Europejska przyznaje dotacje na wsparcie projektów lub organizacji, które wspierają interesy UE. MŚP i inne zainteresowane strony mogą składać wnioski, odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków w ramach programów finansowania UE. Wykorzystuje również zamówienia publiczne do zakupu towarów i usług. Dostawcy są wybierani w drodze zaproszeń do składania ofert.

Wsparcie dla przedsiębiorców i firm jest dostępne w ramach szerokiej gamy programów unijnych, za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych. Instytucje pomagają znaleźć finansowanie unijne dla projektów takich jak pożyczki, gwarancje, finansowanie kapitałowe i wiele innych. Mikrofinansowy Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (WNE) pomaga sektorowi MŚP poprzez udzielanie pożyczek w wysokości do 25,000 euro na rozwój małego biznesu. Europejski Fundusz Społeczny Plus (+ EFS) zapewnia wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby pomóc im w poprawie ich konkurencyjności, na przykład poprzez szkolenia. Program LIFE na rzecz klimatu, zarządzanego przez CINEA, pomaga firmom wypromować swoje ekologiczne produkty, technologie, usługi i procesy na rynku poprzez finansowanie tzw. projekty blisko-to-market.Zamiast wypłacać tylko dotacje, Unia Europejska zapewnia też gwarancje regionalnym pożyczkodawcom, takim jak banki, inwestorzy venture capital. To one następnie decydują, czy wnioskodawcom przyznawane są fundusze unijne w formie pożyczki. Dzięki wsparciu i zdolności kredytowej UE młode firmy mają znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu. Jednak regionalne instytucje finansowe same określają warunki finansowania dotyczące oprocentowania, opłat, kwoty pożyczki i terminu. Do dyspozycji firm jest ponad 1000 banków i instytucji finansowych. UE zwraca uwagę, że podmioty muszą radzić sobie z informacją o decyzji kredytowej banków. Możesz i powinieneś poprosić o informacje na temat instytucji kredytowych. Dzięki temu UE chce zwiększyć szanse na uzyskanie takich kredytów. Podstawą prawną jest tutaj art. 431 Rozporządzenia UE o kapitale.

Nawet jeśli dostępne są unijne fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej bez spłaty, przedsiębiorcy na szczeblu UE mogą skorzystać z wielu różnych programów finansowania z gwarancjami, tanimi pożyczkami lub inwestycjami firmowymi. Program COSME ma na celu przede wszystkim promowanie zmian cyfrowych i wspieranie projektów cyfryzacji małych i średnich firm we wszystkich branżach poprzez udzielanie gwarancji kredytowych do 150 000 euro.