Elektrośmieci to wykorzystany sprzęt elektryczny oraz elektroniczny. Są nimi wykorzystane, stare czy uszkodzone pralki, lodówki, komputery, telefony, lampy oraz żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki oraz odmienne odpowiednie sprzęty napędzane na prąd czy na baterie.

Co to są elektrośmieci?

Elektrośmieci Geomar skupuje narzędzia elektroniczne oraz elektryczne, jakie podlegają nieodwracalnemu zniszczeniu oraz ze względu na brak zdatności do naprawy i dalszego użytk, muszą zostać wyrzucone. Prawidłowo określane są po prostu zużytym sprzętem elektrycznym oraz elektronicznym, w skrócie ZSEE. Zastanawiając się nad tymże, jakie spośród posiadanych, zniszczonych narzędzi kwalifikuje się do elektrośmieci, starczy sprawdzić, w jaki sposób działają. Gdy są, natomiast właściwie były, napędzane prądem czy bateriami, należą oczywiście do owej kategorii.

Czemu nie można przechowywać ani wyrzucać elektrośmieci?

Elektrośmieci mają mnóstwo niekorzystnych treści, jakie mogą wydostać się do środowiska oraz je zanieczyścić, np. rtęć, azbest, ołów, lub kadm. Więc nie można samemu rozkręcać ani niszczyć takich starych przyrządów, gdyż stanowi to niebezpieczeństwo dla zdrowia. Również, poszczególne spośród treści nie wpływają na ludzi lub zwierzęta od razu, lecz z opóźnieniem, poprzez co nie należy odkładać w okresie ich wywozu we odpowiednie miejsce.

Niebezpieczne treści w elektrośmieciach

Elektrośmieci są bardzo niebezpiecznymi odpadami. Są one zestawione z wielu szkodliwych treści, jakie zatruwają otoczenie przyrodnicze oraz są ryzykiem dla zdrowia nie jedynie ludzi, lecz też zwierząt. W tego rodzaju odpadach jest niezwykle niebezpieczna rtęć wywołująca silne zanieczyszczenia systemu. Pokazowo jej duża ilość znajduje się w świetlówkach. Utylizacja świetlówek jest wprost niezbędna. Kolejnym szkodliwym elementem jest chrom, jakim powlekane są metalowe składniki jako obrona przed korozją.

Gdzie oddawać elektrośmieci?

Elektrośmieci tak jak plastik lub szkło, także mają określone miejsce do ich przechowywania. Gdzie je wyrzucać? Odpady ZSEE, więc zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, można oddać do specjalistycznych punktów zbiórki (obecnych np. w pewnych sklepach, jakie odbierają stare narzędzia w trakcie zakupów nowych) czy skorzystać z pomocy spółki, jaka darmo je weźmie (to zwłaszcza ogromne ułatwienie dla osób mających sprzęty wielkogabarytowe). Jednym spośród miejsc, w jakim można pozostawić śmieci elektroniczne oraz elektryczne jest też PSZOK, więc Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.