Fundusze unijne są dziś dostępne jednakowo dla dużych firm jak też średnich i małych przedsiębiorstw. Kto może z nich skorzystać i jakie wymagania należy spełnić aby zakwalifikować się do projektu?

Co można finansować z programu POIR 1.1.1 szybka ścieżka?

Program POIR 1.1.1 szybka ścieżka to program, który polega na uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą. W tym przypadku nie mamy do czynienia z pożyczką, ale z dotacją, która zostaje nam umorzona po prawidłowym rozliczeniu projektu unijnego. W tym projekcie dofinansowaniu podlega sektor, który w swoich usługach czy produkcji stawia na innowacyjność, a dokładnie na prace badawczo – rozwojowe.

Strategicznym celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do stosowania innowacyjnych rozwiązań, tak w procesie produkcji, korzystania z energii czy oferowanych usług.

Projekt został objęty dofinansowaniem na poziomie 1,9 mln euro.

Dodatkowo premiowane jest dofinansowanie projektów przedstawionych przez nowo założone firmy, które zdecydują się na stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii. W sumie dotacje możemy uzyskać na badania przemysłowe, a także prace przedwdrożeniowe i rozwojowe. W pierwszym przypadku chodzi o wszelkie wydatki, które związane są ze wdrożeniem danego rozwiązania, opracowaniem produktu czy wdrożeniu usługi. Dofinansowanie można uzyskać też wypromowanie nowego produktu lub ulepszenie już istniejącego. W praktyce oznacza to, że dotacje mogą zostać przyznane tym firmom, które zdecydują się na linie pilotażowe, testy, walidacje czy pilotaże. Zwrot nakładów dotyczy też wszelkich badań, które są niezbędne do wypromowania danego rozwiązania czy wprowadzenia produktu na rynek. W projekcie znajdziemy dokładne zasady co do wydatków, które mogą podlegać zwrotowi z dotacji unijnej. Są to

  • wynagrodzeniem pracowników naukowo-badawczych,
  • koszty związane z podwykonawstwem,
  • w przypadku wykorzystywania aparatury naukowo-badawczej,
  • jeśli konieczne będzie korzystanie z budynków i gruntów,
  • wszystko co związane z promocją, czy audytem,
  • tzw. koszty pośrednie dla kadry zarządzającej projektem.

Bardzo ważnym warunkiem uzyskania dotacji jest to, że wdrażanie projektu nie może zostać rozpoczęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Fundusz ten jest idealnym rozwiązaniem dla tych firm, które planują w swojej działalności korzystać z zielonej ekologicznej energii, mają w planach wprowadzenie na rynek nowego produktu, ale nie posiadają środków finansowych do przeprowadzenia badań, promocji czy wdrożenia linii produkcyjnej. To też szansa dla firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Pieniądze pozwolą im uzyskać konkurencyjną pozycję na rynku.

Jakie firmy mogą liczyć na dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1?

Największe szanse na dofinansowanie mają firmy prowadzące działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, a także te, które chętnie wykorzystują innowacje w swoim procesie produkcyjnym, sprzedażowym i usługowym. Nie bez znaczenia jest też to, czy mamy w swoim gronie doświadczony zespół badawczy. Największe szanse mają zatem te podmioty, które w największym stopniu mają wpływ na zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Jednak zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku, warto poprosić o pomoc w skorzystaniu z programu POIR 1.1.1.

Profesjonalna firma, która od lat zajmuje się składaniem wniosków o dotacje i pożyczki z Unii Europejskiej, pomoże nam przede wszystkim zrozumieć wszystkie zagadnienia i niuanse związane z danym projektem. Jednocześnie może określić, w jakich obszarach powinniśmy starać się o pozyskanie funduszy, a nawet jest w stanie doradzić nam aplikowanie, jeśli specjaliści uznają, że nasz wniosek jest pozbawiony merytorycznych podstaw. Jeśli zidentyfikujecie już fundusz, z którego chcecie skorzystać, to profesjonaliści pomogą ci prawidłowo wypełnić wniosek, tak żeby nie przepadł on z przyczyn czysto formalnych. Musisz mieć świadomość, że prawidłowe aplikowanie wniosku wcale nie jest takie proste, a popełnianie błędów jest praktycznie nieodwracalne i jest podstawą do odrzucenia całego wniosku.

Możesz też liczyć na pomoc takiej firmy w zakresie realizacji projektu. Specjaliści podpowiedzą ci, jakie wydatki są możliwe do rozliczenia w tym projekcie, a które z nich nie zmieszczą się w logice danego funduszu. Dzięki temu unikniesz kosztownych pomyłek i w pełni wykorzystasz kwotę dofinansowania. Ostatecznie firma pomoże ci rozliczyć poprawnie cały projekt, co często jest najważniejszym elementem jego realizacji. Błędy w rozliczeniu mogą bowiem skutkować koniecznością części dotacji, a nawet całkowitym jej wstrzymaniem, co oznacza konieczność sfinansowania wszelkich wydatków z własnej kieszeni.