Leasing pracowniczy to znana oraz najwygodniejsza metoda korzystania z pracy Ukraińców. Usługa owa polega na wypożyczeniu ukraińskich pracowników od agencji zatrudnienia. Klient agencji nie zawiera z leasingowanymi pracownikami umów, nie zajmuje się także legalizacją ich pobytu oraz pracy w Polsce ani nie oblicza wynagrodzeń. Wszelkie procedury, w tymże legalizacyjne, kadrowo-księgowe i organizacyjne jako instytucja zatrudnienia oraz formalny pracodawca Ukraińców, robi firma leasingowa.

Koncepcja leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy polega na udzieleniu firmie zasobów kadrowych agencji pośrednictwa pracy. Dzięki temu prostemu zabiegowi właściciel do minimum zmniejsza własne zobowiązania wobec zatrudnionego. Wszelkie procedury organizuje agencja pracy.

Leasing pracowników z Ukrainy – co należy wiedzieć?

Jak w takim razie funkcjonuje leasing pracowników z Ukrainy? Należałoby na wstępie dodać, iż jest to mało uciążliwa struktura, umożliwiająca w prosty sposób zapobiec kłopotów połączonych z krótkim postojem oraz zastosować dobrze potencjał człowieka bez potrzeby obniżki zatrudnień. tak więc leasing pracowniczy polega na wynajęciu pracownika innemu pracodawcy, przez zapewnienie pracownikowi urlopu darmowego, dzięki czemu może w tymże momencie robić pracę u kogoś innego, nie tracąc przy tymże czasu, ani też pieniędzy, a to bardzo ważne.

Jak na leasingu pracowników mogą skorzystać pracodawcy?

Leasing pracowników z Ukrainy przyczynia się do poprawienia klasy pracy. Zainteresowana współpracą firma dostaje ludzi o odpowiednio takich kwalifikacjach, o które się starał. Nie musi on marnować czasu na własną rekrutację. Nie ponosi też konsekwencji połączonych z udzielaniem urlopów, lub chorób ludzi. – Na usługach takiej agencji wynajmu pracowników korzystają przede wszystkim Ci pracodawcy, jacy za wszelką cenę pragną zapobiec przestojów przemysłowych oraz pragną mieć możliwość rozsądnego oraz prostego powiększania ilości etatów zgodnie z warunkami rynku. Innym atutem jest zastosowanie leasingu tylko w czasie, gdy konieczna jest większa ilość ludzi. Zwłaszcza istotne jest to dla spółek sezonowych, na przykład w rolnictwie lub również w zakładach przemysłowych, gdzie zamówienie na produkcję w pewnych okresach jest zdecydowanie wyższe aniżeli poprzez resztę roku. Uzyskuje się więc odpowiednie efekty w spółce bez ponoszenia kolejnych wydatków. Leasing pracowników z Ukrainy jest więc najdoskonalszym oraz najszybszym wyjściem, jakie umożliwia utrzymanie płynności pracy. Zauważyć można, że obecnie korzysta z tego wiele firm.