Jaka powinna być cecha uczelni aspirującej do roli innowacyjnego ośrodka edukacyjnego? Czego studenci, pracodawcy i nauczyciele oczekują od wymarzonej instytucji?

Innowacja w edukacji

Nowoczesne technologie to codzienność współczesnego pokolenia. Streaming wideo, interaktywne ekrany, platformy e-learningowe, e-booki nie są wyłącznym dodatkiem, ale normalnym narzędziem pracy. Studenci wybierając ścieżkę edukacyjną zwracają uwagę na możliwość rozwijania swoich pasji, ilość praktycznej edukacji oraz dostęp do nowoczesnych technologii. Najnowsze narzędzia edukacyjne motywują, podnoszą kompetencje, zwiększają efektywność uczenia się. Czynią Cię atrakcyjnym, ale także uczą zdobywania wiedzy. Wyposażają przyszłych menedżerów IT w unikalne umiejętności gwarantujące sukces zawodowy.

Uniwersytet przyszłości

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Krakowie jako niewielka, oprócz gruntownej wiedzy merytorycznej, stawia na dostarczenie praktycznych umiejętności. Nasze praktyczne metody nauczania przynoszą realne efekty w postaci realnych rozwiązań, funkcjonalnych projektów lub gotowych prototypów mających zastosowanie w rzeczywistym środowisku biznesowym.

Park Technologiczny

Działający przy uczelni Park Technologiczny to doskonała przestrzeń do podejmowania śmiałych wyzwań, które można zrealizować w realnym świecie. Konkretne projekty rynkowe, wnioski i programy są realizowane w ścisłej konsultacji z partnerami biznesowymi. Od początku studiów studenci uczestniczą w tworzeniu poważnych produktów informatycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Mają bezpośredni kontakt z programistami i kierownikami projektów z branży. Nie tylko się uczą, ale także współpracują z najlepszymi. Wymiernym efektem studiów na tak nowoczesnej uczelni są międzynarodowe certyfikaty partnera strategicznego, jakim jest Microsoft. 

Proaktywna postawa

Wspieranie przedsiębiorczości to ważny element naszej działalności. W WSEI jest wielu praktyków z doświadczeniem biznesowym. Prowadzimy szkolenia, organizujemy staże i warsztaty z przedsiębiorcami. WSEI posiada rozbudowaną sieć partnerów z sektora IT. Wzajemne zacieśnianie się więzi pozwala nam wypracowywać nowe kreatywne trendy w branży. W WSEI wzbogacamy profil kompetencji zawodowych, wzmacniamy potencjał naszych studentów, aby mogli budować swoją ścieżkę kariery we współczesnej gospodarce i wiedzieli, jak sprostać wyzwaniom w życiu zawodowym. Wyróżniamy się promowaniem kreatywności i innowacyjności, co daje nam podstawę do pewnego spojrzenia w przyszłość.