Ubezpieczenie OC czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym ubezpieczeniem, jakie musi posiadać każdy właściciel pojazdu. Takie ubezpieczenie jest określone przepisami prawa i brak posiadania polisy OC może skutkować karami.

Brak ważnej polisy może zakończyć się mandatem, a w niektórych sytuacjach nasze auto może zostać odholowane na parking policyjny. Dodatkowo jeżeli w czasie, kiedy nie mamy ważnego ubezpieczenia OC spowodujemy wypadek to możemy mieć naprawdę poważne kłopoty. Konieczność naprawienia szkód w postaci uszkodzonego samochodu to dopiero początek, dużo gorzej, jeśli podczas wypadku są obrażenia ciała lub co gorsza są ofiary śmiertelne.

Po co jest OC? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest konieczne na takie sytuacje jak kolizja, stłuczka czy też wypadek drogowy. Kiedy dochodzi do zdarzenia na drodze, osoba odpowiedzialna musiałaby ponieść wszelkie koszty związane z naprawą zarówno swojego jak i poszkodowanego pojazdu. W momencie, kiedy w trakcie wypadku dochodzi do obrażeń ciała lub w niektórych przypadkach śmierci, to sprawca musiałby wszelkie roszczenia pokrywać z własnych pieniędzy, a takie odszkodowania są nieraz naprawdę sporymi kwotami pieniędzy zwłaszcza jeśli o odszkodowanie walczy prawnik: https://pamietnikwindykatora.pl/dochodzenie-odszkodowania-z-prawnikiem/

Ubezpieczyciel za opłacanie składki w wysokości kilkuset złotych jest zobowiązany pokryć roszczenia o odszkodowania OC z polisy sprawcy. Odszkodowanie może zostać wypłacone za straty mienia np. za zniszczony samochód, bagaż oraz za straty zdrowotne np. złamania, konieczność rehabilitacji oraz w przypadku śmierci.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może nie wypłacić odszkodowania, przy czym są pewne wyjątki. Jeśli osoba, która spowodowała szkody była pod wpływem alkoholu podczas kierowania pojazdem to ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu należne odszkodowanie. W tym przypadku jednak ma prawo wystąpić o zwrot całości odszkodowania do sprawcy.

Składki na ubezpieczenie OC nie są wysokie i wynoszą kilkaset złotych w skali roku. Bezpieczeństwo, jakie gwarantuje taka polisa jest warte swojej ceny. Poza tym dzięki polisie OC w wielu przypadkach mamy naprawdę spore odszkodowania, gdy staliśmy się ofiarami czyjejś bezmyślności i głupoty.

W przypadku wyboru ubezpieczenia OC praktycznie mówi się że nie należy skupiać się z punktu widzenia własnych interesów na niczym innym jak tylko na cenie – im niższa cena składki tym lepiej. Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej nie korzysta bowiem z tego ubezpieczenia lecz korzysta osoba której ubezpieczony wyrządzi szkodę – to ta osoba przekona się o poziomie profesjonalizmu i rzetelności ubezpieczyciela przy likwidacji szkody. To najczęściej prawda (jeżeli szkoda jest wynikiem działania innego pojazdu), natomiast przysłowiowy diabeł może tkwić w szczegółach. Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie autocasco czyli AC, sprawa jest bardziej skomplikowana – trzeba dokładnie zapoznać się z umową ubezpieczenia oraz mieć na względzie renomę, markę ubezpieczyciela. W tym wypadku nie tylko cena jest istotna. Na wszelki wypadek przypominamy, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe a ubezpieczenie AC obowiązkowe nie jest.