Ubezpieczenie d&o (https://broker.andiw.pl/ubezpieczenie-oc-zarzadu-d-and-o-directors-and-officers/) cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Nie da się ukryć, że członkowie zarządu spółek są obarczeni wyjątkową odpowiedzialnością, co szczególnie tyczy się księgowych czy osób odpowiedzialnych za zadania związane z administracją. Jasno można powiedzieć, że wypadki chodzą po ludziach, a z racji tego, że nikt z nas nie jest doskonały, błędy mogą się przytrafić każdemu. Niemniej jednak w przypadku błędów popełnianych nieświadomie, przez konkretne osoby zarządzające, konsekwencje mogą być niezwykle wyraźnie odczuwalne. Na czym więc polega wyłączenie odpowiedzialności w OC członków zarządu i dlaczego może się ono przydać?

Jaki jest podstawowy zakres ubezpieczenia członków zarządu?

Warto na samym wstępie wyjaśnić sobie, jaki jest zakres ubezpieczenia d&o. Otóż ubezpieczyciel świadczy ochronę przede wszystkim związaną z nieprawidłowo podjętą decyzją przez członka zarządu, od momentu, w którym roszczenie zostało zgłoszone przeciw ubezpieczonemu. Oczywiście za „roszczenie” uważa się również ewentualne oświadczenie o potrąceniu wierzytelności. Co więcej, jeśli odszkodowanie z tytułu szkody, poniesionej przez osoby trzecie, związane z nieodpowiednim wykonaniem obowiązków przez członków zarządu zostanie już wypłacone, wówczas ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu kosztów, które są rzeczywistą wartością poniesionej szkody, jednak tylko i wyłącznie jeśli roszczenie było dochodzone na drodze sądowej. OC członków zarządu obejmuje również koszty ochrony w przypadku postępowania sądowego. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie członków zarządu może również działać z mocą wsteczną. Warunkiem jest jednak powstanie szkody w czasie obowiązywania polisy.

Wyłączenie odpowiedzialność w OC członków zarządów

W każdej umowie, tak samo i w umowie ubezpieczenia członków zarządu spółek i innych organizacji, mogą wystąpić przesłanki, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę. Jedną z nich jest przede wszystkim umyślność w podejmowaniu błędnych decyzji czy samowolne odstąpienie od przepisów prawa. Kolejną przesłanką egzoneracyjną może być również wiedza członka zarządu co do popełnienia błędu. Wówczas zachodzi tu nie tylko umyślność spowodowania szkody, ale także i rażące niedbalstwo. Zgłoszenie szkody w ramach innej umowy również wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC członków zarządu?

Ubezpieczenie członków zarządu pomoże uchronić spółkę przed konsekwencjami finansowymi, w przypadku nieumyślnie popełnionego błędu. Jak wiadomo takie błędy się zdarzają, więc warto się odpowiednio zabezpieczyć. Co więcej, ubezpieczenie pokryje również ewentualne koszty sądowe w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.